WIFI

WIFI trådlöst internet


 


Räcker inte WIFI-signalen i hela huset?

Tenda MW5s Mesh

Tendas Wi-Fi system är utvecklat för större hushåll. Detta kit med 3-pack täcker
upp till 300 kvm. Noderna ansluter till varandra automatiskt och placeras på
lämpligt avstånd för perfekt Wi-Fi signal.
MW5s är mycket lätt att installera via en app.

Edimax CAP1300 PRO Extender

AC1300 Wave2 Dual-band Wi-Fi takmonterad accesspunkt för professionell
användning. Slim design med matning via 12V adapter eller PoE

Copyright © All Rights Reserved